"פעם כאשר מותר יהיה לספר ..." : המוסד ומלחמת יום הכיפורים.