סוגיות נבחרות ומסמכים מכוננים במחקר מלחמת יום הכיפורים 1970-1973: אסופת מאמרים וקטעי ארכיון במלאת 50 שנה למלחמה.