ארדוף אויביי ואשיגם | על יוזמה בשדה הקרב

ארדוף אויביי ואשיגם | על יוזמה בשדה הקרב