הזקן ואני | סיפורו האישי של ראש המודיעין של הלח"י

הזקן ואני | סיפורו האישי של ראש המודיעין של הלח"י