כנגד כל הסיכויים | אלוף מוסה פלד איש עמק יזרעאל, לוחם, חקלאי, מוביל התקפת הנגד ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים ומשקם חיל השריון

כנגד כל הסיכויים | אלוף מוסה פלד איש עמק יזרעאל, לוחם, חקלאי, מוביל התקפת הנגד ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים ומשקם חיל השריון