צה"ל מול הגרילה והטרור | דפוסי פעולה מרכזיים של צה"ל ושל גרילה והטרור במסגרת המאבק ביניהם, 2018-1948

צה"ל מול הגרילה והטרור | דפוסי פעולה מרכזיים של צה"ל ושל גרילה והטרור במסגרת המאבק ביניהם, 2018-1948