רהב דרכה של ישראל אל מלחמת יום הכיפורים, 1970-1973