מבנה ארגוני

המבנה הארגוני של המל"מ

מוסדות וּועדות

המל"מ פועל כעמותה רשומה, ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובני המשפחות השכולות.
אלה פועלים בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות, בוועד המנהל, בוועדות ההנצחה,
המימון, התכנים, הביקורת ובוועדת קרנות ההנצחה.

מוסדות העמותה

 • האסיפה הכללית
 • הוועד המנהל
 • הנהלה מצומצמת
 • ועדת ביקורת

ועדות המל"מ

 • ועדת קרנות
 • ועדת מורשת ותכנים
 • ועדת סרטים
 • ועדת כספים
 • ועדת השקעות
 • ועד המשפחות השכולות
 • ועדת קרנות
 • ועדת פעילות חברים וגיוס חברים
 • ועדת התקשרויות ורכש
 • ועדת תשתיות ובינוי
 • צוות פיתוח משאבים
 • ועדת ביקורת
 • מערכת הביטאון "מבט מל"מ"
 • מערכת אגרת מידע באינטרנט ״רואים מל״מ״
 • חוג הידידים ( חיד״ה )