המחקר המודיעיני | בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים

ספרו של תא"ל (מיל´) איתי ברון עוסק ב"מחקר המודיעיני" - התהליך שבמסגרתו נוצר הידע על האויב והסביבה הנדרש לצורך קבלת החלטות בתחום עיצוב המדיניות, תכנון המבצעים ובניין הכוח הצבאי. בין היתר, הספר מתייחס למהות המחקר המודיעיני, למתודולוגיה המחקרית, לתפקידו של המחקר המודיעיני בלחימה ולהשפעותיה של מהפכת המידע על העיסוק המחקרי.
המחקר המודיעיני | בירור המציאות בעידן של תמורות ושינויים