שאלת מחויבותה של מדינת ישראל לבטחונה של יהדות התפוצות,