שאלת מחוייבתה של מדינת ישראל לבטחונה של יהדות התפוצות,