שאלת מחוייבותה של מדינת ישראל לבטחונה של יהדות התפוצות