מודיעין השדה I מודיעין הקרבי, במלחמת העצמאות 1948-1949.