מש"ק כנפי הטעות, מסע עם האלוף אלי זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים.