בעלי תפקידים

היו"ר הראשון של המל"מ והנשיא הראשון

אלוף מאיר עמית ז"להנהלה


אלוף במיל' אהרן זאבי פרקש- יו״ר המל״מ


תא"ל במיל' יובל חלמיש -  מנכ"ל המל"מ

הוועד המנהל של המל"מ

חברי העמותה בוחרים בוועד המנהל של המל"מ אחת לארבע שנים בבחירות כלליות. בני המשפחות השכולות בוחרים את נציגיהם.

פורום הוועד המנהל של מל"מ:

אהרוני חיים
ארליך יוכי
דר' אשר דני
בירן אמנון
בכר ירון
דר' בן ארי יוסי
ברזילי איציק
ברנע יגאל
גלזר איתן
דר' דובובסקי יורם
זהר גדי
כהן אלי
לוינברג עופר
ליבנה אריה (לייבו)
מזור ברוך
עמיר דורון
שגב מאיר
שד"ר יצחק (יאצ'קו)
שפירא חובב
תבור עודד


נציגי המשפחות השכולות לוועד המנהל של המל"מ

דן בן צבי
עדה גילן שחם
חגי מן
מיכאל רייס
סטלה שדות

ראשי ועדות המל"מ

מר אריה (לייבו) ליבנה, ר´ ועדת הנצחה
מר עודד חביב- ר ועדת סרטים
רו"ח אמנון ארגמן, ר´ ועדת כספים
דר´ עמרם אהרוני - ר´ ועדת השקעות
מר ברוך מזור, ר´ וועדת קרנות
גב' יוכי ארליך - ר´ ועדת גיוס ופעילות חברים
מר אשר קרן- ר´ ועדת ביקורת
דר' יוסי בן ארי, עורך אחראי של כתב העת "מבט מל"מ"
גב´ יוכי ארליך, עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"מ"

בעלי תפקידים נוספים

עו"ד יהודה טוניק, יועץ משפטי
רו"ח זליכה קובי, רו"ח המל"מ
מר יגאל סעדיה, גזבר המל"מ
מר לבקוב יוסי, דב הופמן, אוצרי היסטוריה מודיעינית בתמונות
דורית זקס, רכזת פרויקט ימי חוויה לנוער
מירי שד"ר ונינה פתאל- רכזות ביקורים במל"מ

סגל מנהלי קבוע של המל"מ

מר חנן מזור, סמנכ"ל תפעול ומנהל אתר ההנצחה
מר אבי טל, אחראי תחום לוגיסטיקה באתר
גב´ רקפת פאר, מזכירת העמותה

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית:

דר׳ ראובן ארליך ז״ל, המנהל הראשון של מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית
מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור - מר שלמה מופז
מנהלת הספרייה - גב´ נאוה רייך
מנהלת הארכיון - גב' יפעת להב וויט

המכון לחקר מורשת המודיעיןהמכון לחקר המתדולוגיה של המודיעין

מר  יוסי קופרווסר - מנהל המכון לחקר המתודולוגיה