קריית המודיעין

חתימה על ההסכם ההסטורי להקמת קריית המודיעין בנגב