פעילות במל"מ

פעילות קבועה מאז הקמתו משמש המל"מ מוקד לפעילות מגוונת:     

  • המל"מ מעמיד את מתקניו לרשות גורמי קהילת המודיעין, אלה מקיימים באתר כנסים, הרצאות, ימי עיון, טקסי השבעה לטירונים ועוד פעולות שונות. בפעילויות אלו משתתפים בכל שנה עשרות אלפי אזרחים וחיילים.
  • המל"מ יוזם פעולות רבות בעבור המשפחות השכולות ובעבור חברי עמותת המל"מ ומטעמם.
  • המל"מ מקיים את מיזם "ימי חוויה מודיעינית לנוער".
  • המל"מ מרכז חומרי מורשת, משמר אותם ומעמיד אותם לרשות הציבור באתר האינטרנט שלו ולצורכי הנחלת המורשת.
  • המל"מ מפיק סרטי מורשת המנציחים פרשיות מן העבר ודמויות מרכזיות בתולדות המודיעין הישראלי.
  • קרנות הנצחה- משמשות למענקי מחקר, לפרסים בנושאים שונים וליוזמות אחרות התואמות את מטרות העמותה.
  • ערב הזיכרון השנתי לחללי הקהילה מתקיים דרך קבע באמפיתיאטרון שבמל"מ.

מתקני האתר – אמפיתיאטרון, אודיטוריום, היכל המל"מ וחדרי הדיונים – משמשים הן את פעילויות ההנצחה והן את הפעילות השוטפת במקום.

תחנות בסיור
המבוך במרכז למורשת המודיעין מפת המרכז למורשת המודיעין