אישים במודיעין

האלוף אלי זעירא

1974-1972
 האלוף אלי זעירא - ראש אמ"ן בשנים 1972 -1974
(יליד ישראל, נ´ 1928)    
לפני כן רל"ש (ראש לשכה) הרמטכ"ל דיין, רמ"ח (ראש מחלקה) מבצעים, רמ"ח איסוף, נספח צה"ל בארצות-הברית וסגן ראש אמ"ן.
סיים את תפקידו לאחר מלחמת יום הכיפורים עקב מסקנות ועדת אגרנט.
עם שחרורו מצה"ל פנה לעולם העסקים.
 
קרא עוד את הספר ״משק כנפי הטעות מסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרום מלחמת יום הכיפורים״

אלי זעירא
הגנרל רוברטסון שהיה מפקד הצבא הבריטי במזרח התיכון בביקור בירושלים עם קצינים נוספים, מלווה ע"י אל"מ אלי זעירא וסגן אלוף יהודה שיראי.

אלי זעירא
 1972: בתמונה אנו רואים משמאל לימין את הרמטכ"ל דוד אלעזר (דדו), האלוף אלי זעירא והאלוף אהרון יריב. האלוף אלי זעירא - החליף את האלוף אהרון יריב.
חזרה