אלחנן מאיר קלמנזון ז"ל

בן יוכי ובני נפל ביום כ"ג בתשרי תשפ"ד 08/10/2023