חיים שהרבני ז"ל

בן עליזה ויוסף נפל ביום כ"ח באב תשמ"ט 29/08/1989
חיים נפל בכ"ח באב תשמ"ט (29.08.1989).

קבור בבית העלמין הרצליה.
 
יהי זכרו ברוך

לזכרו של חיים שהרבני ז"ל