צבי לוקר ז"ל

בן גיטל וחיים שמואל נפטר ביום ט"ז בתמוז תשמ"ד 16/07/1984
צבי נפטר ביום ט"ז בתמוז תשמ"ד 16/7/1984

יהי זכרו ברוך.