בן ציון מזרחי ז"ל

נפטר ביום כ"ג בטבת תשמ"ג 08/01/1983
בן ציון בן שמעון נפטר ביום כ"ג בטבת תשמ"ג 8/1/1983

יהי זכרו ברוך.