בכור גפרי ז"ל

בן רומיה ויחיאל נפטר ביום ט"ו באדר א' תשל"ח 22/2/1978

בכור נפטר ביום ט"ו אדר א´ תשל"ח 22/2/1978
קבור בבית העלמין חולון.

יהי זכרו ברוך.