איתמר עמית ז״ל

בן נחמה ועוזי נפטר ביום כ"ד בתשרי תשע"ט 3/10/2018