איתמר עמית ז״ל

בן נחמה ועוזי נפל ביום כ"ד בתשרי תשע"ט 3/10/2018