גל אשל ז״ל

בן נעמי מוניקה ואלכסנדר נפל ביום כ"ט באלול תשע"ט 29/09/2019