יעקב אבשלום (אבשה)

בן שרה ויצחק נפטר ביום כ"ז בכסלו תש"פ 25/12/2019