טל נורני ז"ל

בן כרמל ורונן נפל ביום א' באייר תשפ"ב 01/05/2022
תאריך לידה: כ' בתמוז תשנ"ט                  
04.07.1999

תאריך נפילה: א' באייר תשפ"ב                    
01.05.2022   

טל בן 23 בנופלו
הותיר אחריו הורים, כרמל ורונן ושתי אחיות מיכל ומאיה.

יהי זכרו ברוך.