אוהל שם

"אוהל שם" הוא אחד משני מרכיבים של מתחם ההנצחה במרכז למורשת המודיעין.
מתחם ההנצחה במרכז למורשת המודיעין (המל"מ) כולל שני מרכיבים: האנדרטה ("המבוך") ואוהל שם.
"אוהל שם" כולל בית כנסת העומד לרשות משפחות המבקשות להתייחד עם זכר יקיריהן, גנזך תיקים אישיים של כל המונצחים ומערכת אלקטרונית ממוחשבת המאכסנת נתונים ביוגרפיים ואבני דרך בחייהם של המונצחים.
התיקים והמיצגים מכילים גם קטעי עיתונות וצילומים רבים, עותקי ספרים שנכתבו לזכרם. חדר נפרד מוקדש לגמלאים, חברי עמותת המל"מ שהלכו לעולמם.חדר הנצחה