המבוך

האנדרטה ("המבוך") היא אחד משני מרכיבים של מתחם ההנצחה במרכז למורשת המודיעין.
מתחם ההנצחה במרכז למורשת המודיעין (המל"מ) כולל שני מרכיבים: האנדרטה ("המבוך") ואוהל שם.
האנדרטה ("המבוך") מחולקת למספר חצרות, כל חצר מייצגת תקופה בתולדות קהילת המודיעין ועל קירותיה חקוקים שמות הנופלים.
המבוך