איך מצטרפים?

עמותת המל"מ מזמינה את המשרתים בקהילת המודיעין ואת יוצאי יחידותיה להצטרף כחברי עמותה ולהשתתף בפעילויותיה הרבות והייחודיות.
זכאים להגיש מועמדות לעמותה ולהתקבל לשורות חבריה כל העומדים בקריטריונים שלהלן:
  • בני משפחות שכולות של חללי קהילת המודיעין (מדרגה ראשונה).
  • המשרתים בקהילת המודיעין הישראלית עשר שנים לפחות, כולל שירות סדיר; וכן אלה ששירתו בה בעבר משך עשר שנים לפחות (ועדת חריגים תדון בבקשותיהם של אלה ששירתו לא פחות משבע שנים ויגישו מועמדותם)

המעוניינים להצטרף לעמותה: נא למלא את טופס ההרשמה ואת טופס תשלום דמי החבר (בסך 20 ₪ לחודש), לצרף תמונת דרכון ולשלוח את המסמכים להנהלת העמותה לכתובת המצוינת בטפסים, או לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם למייל העמותה.

להלן הטפסים להורדה: