גדעון (גידי) קין ז"ל

גדעון (גידי) קין ז"ל

סמל גדעון (גידי) קין 484259
על ביצוע משימה קשה ומסוכנת בצורה מופתית
תיאור המעשה: רצוני להביע לך את הערכתי הרבה על הכושר שגילית בעת מבצע. בתור איש חוליה אשר הוטלה עליה משימה קשה ומסוכנת עמדת בביצוע תפקידך בצורה מופתית. פעלת תוך קיום משמעת ודיוק מרבי, וגילית רמת ביצוע ראויה לשבח.

על מעשה זה הוענק לו צל"ש הרמטכ"ל
התשכ"ו 1966 ,יצחק רבין, רב־אלוף, ראש המטה הכללי

סמל גדעון (גידי) קין 484259 גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת
תיאור המעשה: סמל גדעון קין פעל בעת מבצע כאחד מתוך חוליה, אשר הוטלה עליה משימה קשה ומסובכת. הוא עמד בביצוע תפקידו בצורה מופתית, תוך קיום משמעת ודיוק מרבי.
על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
ניסן התשל"ג אפריל 1973 ,דוד אלעזר, רב־אלוף, ראש המטה הכללי