אמיל פליסקין ז"ל

אמיל פליסקין ז"ל

1989 הוענק לו פרס ביטחון ישראל
1998 הוענק לו פרס ר' אמ"ן 
2005 הוענק לו פרס ראש השב"כ למצויינות