המרכז למורשת המודיעין (מל״מ)

הרעיון להקמת המרכז למורשת המודיעין, מל"מ, אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין (אמ"ן/חמ"ן, מוסד, שב"כ), עלה בשנת 1979 וקרם עור וגידים בשנת 1983 כאשר ראשי קהילת המודיעין, המשפחות השכולות וגופי קהילת המודיעין חברו יחד כדי להקים אתר הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז שינחיל את מורשתם ואת מורשת הקהילה וערכיה.
במל"מ שלושה גופים עיקריים הנמנים על קהילת המודיעין הישראלית: אגף המודיעין (אמ"ן), המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (המוסד) ושירות הביטחון הכללי (שב"כ). יצוין, כי גם ארגון "נתיב", שפעל בתוך משרד ראש הממשלה לשמר את הקשר של ישראל עם היהודים שחיו מאחורי מסך הברזל במזרח אירופה ככלל (הגוש המזרחי), ובברית המועצות בפרט, קיים זיקה למל"מ בראשית דרכו, בהיותו אז חלק מקהילת המודיעין הישראלית.

באתר ההנצחה מונצחים גם חללי חיל האיסוף הקרבי שהתפצל מחמ"ן (חיל מודיעין) ושייך לזרוע היבשה בצה"ל.
המרכז נחנך ב-6 ביוני 1985 ומאז נעשה למוקד פעילות ערה ומגוונת,

המתפרשת על פני כל ימות השנה.
חתך דורי ואנושי רחב ומרשים מתקבץ בין  כתליו: אלפי מבקרים צעירים ובני נוער, חיילים, אנשי צבא בשירות חובה  ובכירים בקבע, אנשי קהילת המודיעין, אמ"ן, מוסד, שב"כ, צעירים וּותיקים,  אורחים וקבוצות מישראל ומחו"ל. במל"מ מתקיימים כנסים מקצועיים, הרצאות, ימי עיון, טקסי השבעה לחיילי צה"ל, ערבי זיכרון ופעולות הנצחה ומורשת.