המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין הוקם בשנת 2016, בראשות רח"ט מחקר לשעבר באמ"נ, תא"ל (מיל.) יוסי קופרוסר. המכון עוסק בתפיסות ובמתודולוגיה המודיעינית הרלוונטיות לקהילת המודיעין בישראל  ובעולם, בהווה ובעתיד. לצורך כך, המכון מתבסס על ניסיונם העשיר של אנשי קהילת המודיעין הפעילה בישראל, ועל הכתיבה הנרחבת בתחומי המודיעין והביטחון באקדמיה ובמכוני מחקר בעולם.

במסגרת פעילותו, מפרסם המכון אחת לחצי שנה לערך גיליון של כתב העת "מודיעין הלכה ומעשה" (שלושת הגיליונות שפורסמו עד-כה עסקו בשילוביות במודיעין, במודיעין בהשתנות מהירה וב"ביג דאטה" ומודיעין).  משקף את התפיסה לפיה המתודולוגיה הינה נדבך בפרקטיקה המודיעינית, ולכן הפרקטיקנרים הם בעלי העניין הרב והיכולת לפתח את תיאוריית המודיעין; אשר יישומה, מזין את המשך פיתוח הידע ביחס למודיעין.

לצד זאת, פרסומי המכון כוללים מחקרי עומק, המתמודדים עם שאלות מחקר מתודולוגיות באופן ממוקד, ונכתבים ע"י חוקרי המכון או עמיתי המחקר בו, אנשי קהילת המודיעין או אנשי אקדמיה העוסקים בתחומי המודיעין והביטחון.

כמו כן, המכון מפרסם "מבט מעבר לים", תוצר שנועד להאיר ולהנגיש סוגיות מתודולוגית שונות, בהתבסס על הכתיבה האקדמית בנושאי מודיעין.

פרסומי המכון מתפרסמים באתר מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית. תוצרי המכון מתורגמים ברובם ומופצים למכוני מחקר ואקדמיה וכן לקהילות מודיעין בעולם.

קרא עוד באתר מרכז המידע למודיעין וטרור >

עלון בעברית           

עלון באנגלית

ביג דאטה ומודיעין 

המערכה על התודעה 

יצחק רבין והסכמי אוסלו 


מודיעין הלכה למעשה-שילוביות במודיעין     

מודיעין הלכה למעשה-שילוביות במודיעין English
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין