פרסום הספר "מבצע יונתן בגוף ראשון"

הספר "מבצע יונתן בגוף ראשון לוחמי סיירת מטכ"ל מספרים על הקרב באנטבה" יצא לאור השבוע.
הספר מגולל בתוכו סיפורים אישיים מנקודת ראות של לוחמי סיירת מטכ"ל שהשתתפו במבצע.
"טעימות" ממנו התפרסמו לאחרונה במוסף סוף שבוע של ידיעות אחרונות.
ניתן לרכוש אותו במשרדי המל"מ החל מיום ראשון 3.7.16.
לחברי המל"מ במחיר מיוחד- 50 ₪.
חזרה