בימת מודיעין קרובה תתקיים ב- 23.12.16

מפגש 'בימת מודיעין' הקרוב יתקיים ביום שישי 23.12.16
מפגש ´בימת מודיעין´ הקרוב יתקיים ביום שישי 23.12.16
התכנסות בשעה 08:00, תחילת הרצאות 09:00
הנושא: ´איראן לאחר החתימה על הסכם הגרעין´
עלות לחברי המל"מ- 40 ₪
מותנה בהרשמה מוקדמת במשרדי המל"מ בטלפון
03-5491306 שלוחה 115
או במשלוח טופס הרשמה בפקס בטלפון 03-5497731
לעיון בתוכנית ´בימת המודיעין´ בקובץ המצורף
לטופס הרשמה בקובץ המצורף

בימת מודיעין מס 12- מפגש רביעי 2016.pdf
טופס הרשמה בימת מודעין 23.12.16.doc
חזרה