הצלת יהודי אתיופיה 1978-1991

1980

 על המבצעים להעלאת יהודי אתיופיה למדינת ישראל בין השנים 1978 - 1990.