מבצע "מרבד הקסמים" – הטסת יהודי תימן ארצה

הטסת יהודי תימן ארצה (1948 – 1956, לסירוגין)
1950
עולים מתימן-לקוח מויקיפדיה עולים מתימן-לקוח מארכיון משרד הביטחון