הדלק-שירות המודיעין באצ״ל

 אודות מחלקת שירות הידיעות של האצ"ל - "הדלק".
1944
הסמל של האצ״ל יד אוחזת נשק על רקע מפת ארץ ישראל השלמה והכיתוב "רק כך".

בשנת 1931 הקימו את האצ"ל  (ארגון צבאי לאומי) כמה מפקדים אשר פרשו מן ההגנה משום שטענו שאינה פועלת בנחרצות מספקת נגד התוקפנות הערבית שנהגה באותם ימים. עם מנהיגיו הבולטים של הארגון נמנים דוד רזיאל ומנחם בגין.

האצ"ל הקים את מחלקת שירות הידיעות שלו (מש"י) בשנת 1937. בשנת 1944 הוחלף שמה של המש"י ל"דלק". לא ברור מה מקור שמה של המחלקה, אך יש המפרשים אותו כך: "דלק – תִדלוּק לוחמים; כלומר הספקת מידע מוקדם, שכמוהו כדלק להנעת הארגון ולהוצאה לפועל של פעולותיו".
מתוך ברית חיילי האצ"ל, משרד הביטחון – ההוצאה לאור, 2005.


המש"י מיקדה את פעולתה ואת עיקר איסוף המודיעין שלה במגזר הערבי, בעוד "הדלק" עסקה בעיקר בתחום הבריטי. המטרה המרכזית של האצ"ל הייתה אז סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל ועזיבתם של הבריטים את הארץ, כך שיהיה אפשר להקים בארץ ישראל מדינה יהודית עצמאית. אמנם הפעילות נגד הערבים לא פסקה לגמרי, אבל היא נחלשה מאוד (עד שנת 1947, אז התחזקה מחדש בעיקר סביב המערכה על יפו).


חלק מהותי מעבודת "הדלק" היה איסוף מידע אצל שלטונות המנדט, משימה אשר הוטלה על מחלקת הביטחון של "הדלק". אנשי המחלקה אספו מידע בכל מוסדות השלטון הבריטי, לרבות בבתי הכלא, במשרדי הממשלה, בצבא ובמשטרה, וכן מתוך משרדי הבולשת הבריטית.


האיסוף התבצע בעיקר בעזרת יהודים אשר עבדו במשרדים השונים של השלטונות הבריטיים והעבירו את המידע שנחשפו אליו לאנשי המודיעין. לשם כך היה צורך לאתר שוטרים יהודים אשר עבדו בגופי הביטחון הבריטיים ולגייסם לשורות הארגון. כבר משנת 1937היה גרעין של שוטרים עבריים בתוך המשטרה הבריטית, גרעין זה, אשר עסק בפעילות מודיעינית בעבור "הדלק", כונה "האופרה".


השוטרים היהודים אספו מידע מודיעיני רב-ערך מתוך מפקדות הצבא הבריטי ומתוך מטות המשטרה המנדטוריים והבולשת המנדטורית. השוטרים היהודים סיפקו לרוב את המידע ברצון, מתוך מניעים אידיאולוגיים ולאומיים, לעתים אף במחיר סיכון חייהם.


מרבית המידע שסיפקו השוטרים שימש לפעולות התקפה על תחנות המשטרה הבריטיות. מכיוון שההתקפה הייתה צריכה להיות חשאית, לא יכלו אנשי האצ"ל לעדכן את השוטרים העבריים על מועדה, אולם מתוך רצון שלא לפגוע בחייהם של השוטרים העבריים, הם  נזהרו מאוד בתיאום המתקפות.

באחת ההתקפות נמנע האסון רק בנס: שוטר יהודי אשר מסר לאנשי "הדלק" מידע פנימי על הסדרי השמירה בתחנת המשטרה כדי שיוכלו לתכנן את ההתקפה, מצא את עצמו בערב ההתקפה בתפקיד בתחנה.


שעתיים לפני התקיפה הוא ביקש במקרה, מסיבה משפחתית כלשהי, להתחלף עם שוטר אחר שאינו יהודי. הוא כמובן לא ידע שהמתקפה מתוכננת לאותו הערב ורק במזל לא היה בתחנה בעת המתקפה.


השוטרים העבריים סייעו גם בהיבטים אחרים. לדוגמה, היו שוטרים שתפקידם במשטרה הבריטית היה להאזין לשיחות טלפון של מוסדות ושל אישים מסוימים ביישוב – הסוכנות היהודית, מערכות עיתונים עבריים (הארץ, דבר) וכדומה. השוטרים היו מזהירים לרוב את הגופים או את האישים לבל ידברו בטלפון על נושאים רגישים מבחינה ביטחונית, אך דאגו גם לנפות ידיעות מרשיעות אם בכל זאת השתרבבו כאלה לתוך השיחות.  
כמו כן, היו עוברים השוטרים על דברי הדואר שהבולשת הייתה מעוניינת בתוכנם, קוראים את המכתבים ומוודאים שאין בהם מידע העלול לסכן את היישוב. אם נמצא מידע כזה הוא היה מועבר לארגון הרלוונטי.


 לאחר החמרת הקרע בין האצ"ל ובין הגופים האחרים ביישוב, בעיקר בתקופת הסזון, נעשה גם הריגול הפנימי כנגד "ההגנה" מכלל פעילות מחלקת "האופרה". בשנים הללו התרכזו עיקר המאמצים המודיעיניים של "הדלק" במניעת חטיפות ומאסרים של אנשי אצ"ל, וכמו כן באיסוף מידע מודיעני מתוך מוסדות היישוב "המאורגן", ובהם הסוכנות היהודית, "ההגנה", הש"י ועוד.


לשירות המודיעין היו גם תפקידים אחרים. למשל הוא היה האחראי לביטחונו של מפקד האצ"ל; דאג לו למקום מחבוא בתקופות של עוצר ושל חיפושים- בונקר מיוחד הוכן לו מחדר מוסווה לשעת חירום בביתו של שוטר.


מחלקה אחרת ב"דלק" הייתה המחלקה ל"שירות ביטחוני חיצוני", שעסקה בהסברה. תפקידה היה לארגן פגישות עם גורמים זרים כמו כתבי חוץ ובאי כוח של מוסדות זרים. מטרת הפגישות הללו הייתה להציג ולהסביר את השקפת העולם של ארגון האצ"ל ואת מטרותיו, בין היתר כדי ליצור דעת קהל עולמית אוהדת למאבק בבריטים.


לזכותו של "הדלק" אפשר לזקוף כמה הצלחות: הפעלת סוכנים, השגת מידע רלוונטי לצורך פעולות כנגד האויב הבריטי והערבי, איסוף מידע פנים-יישובי על הנעשה בהגנה, בתנועות אחרות ביישוב ובמקומות אחרים. עם זאת, לא הצליח הארגון לחשוף את מלוא ההיקף של שתילת אנשי ההגנה בתוך האצ"ל למטרות ריגול, וכן נכשל בחשיפת מרגלים אחרים בתוככי הארגון. תקלות אלו הסבו לאצ"ל אבדות קשות, ורבים מקרב שורותיו נעצרו בידי הבריטים.


סמל האצ״ל