מקור

מהו מקור?

מקור – גורם (אדם, מכשור טכני, מאגר מידע ותקשורת, שירות מודיעיני עמית, גורם מזדמן) המספק מידע בכתב, בעל-פה, בשידור או באמצעות פעולה טכנית, והעושה זאת ביודעין או שלא ביודעין.
 
מקור רגיש – מקור שהפצת ידיעותיו והשימוש בהן מחייבים זהירות יתרה, מעל למקובל, בשל מאפייני המקור או בשל הדרך שבה הושגו הידיעות.
 
ביטחון מקורות – אחד מעקרונות היסוד של המודיעין הקובע באופן קטגורי שיש למנוע חשיפת מקורות של ארגון מודיעין ומעל לכל את זהותו של מקור יומינט; כלל הפעולות הננקטות למניעת חשיפת מקורות.
 
מהימנות מקור – מידע האמון שסוכנות איסוף יומינטית נותנת במקור שלה על-פי מאפייניו האישיים והניסיון שנצבר בהפעלתו ועל בסיס דיווחיו בעבר ובהווה. דרגות המהימנות שמייחסת הסוכנות למקור מבוטאות בציונים מוסכמים המופיעים ב"כתבות" שלו.