איסוף מודיעין

מהו איסוף מודיעין?
איסוף מודיעין – כלל הפעולות והתהליכים שנוקטות סוכנויות האיסוף של קהילת המודיעין על מנת להשיג ידיעות/מידע על גורם עוין/יריב/אויב (ולעתים רחוקות גם על גורמים שאינם עוינים).

המונח "איסוף" מכוון בסלנג המודיעיני לכלל גופי האיסוף, להבדיל מ"המחקר".
 
איסוף גלוי – ע"ע מודיעין גלוי.

איסוף חשאי – איסוף ידיעות ומידע בסודיות על-פי הצי"ח, באופן שהסביבה והאובייקט של האיסוף אינם יודעים על עצם עובדת האיסוף.

סוכנות איסוף – גוף מודיעין המתמחה באיסוף ידיעות בשיטת איסוף עיקרית אחת (לדוגמה, יחידה המפעילה אמצעי האזנה).

הכוונת איסוף – הטלת משימות איסוף מודיעין על סוכנויות האיסוף השונות על-פי תכנית קבועה, ושינוי משימות אלו לפי הצרכים וההתפתחויות.
 
כיסוי איסופי – תמונת המצב של כלל אמצעי האיסוף המופעלים על מנת לענות על הצי״ח בנושא מסוים, בגזרה מסוימת, לגבי אדם מסוים וכיוצא באלו; ההתארגנות של סוכנויות האיסוף להשגת המידע הנדרש בצי"ח. מבחינים בשלושה סוגי צי"ח: בסיסי, שוטף, מיוחד.
 
קצין איסוף – מונח כולל לקצין המשרת ביחידת איסוף ומפעיל מקורות איסוף. בשב"כ הוא נקרא רכז מודיעין. מקבילו בצד המחקר הוא קצין מחקר.