איפכא מסתברא

על השימוש שעושה קהילת המודיעין בביטוי ארמי זה
ביטוי בארמית, ופירושו שההפך מהמקובל הוא המסתבר כנכון. המונח משמש במודיעין מאז 1973 כהליך בקרה על הקונצפציה המובילה בנושא מסוים, ומעמיד מולה קונצפציה נגדית שנחשבת באותו זמן לבלתי סבירה.
המונח משמש גם בהקשר של חשיבה בלתי שגרתית, ולא רק במסגרת הבקרה.