דמויות באביב- תערוכת ציורים של עירא נתן

כאן יבוא טקסט על התערוכה