חיל האיסוף הקרבי

לשעבר חיל מודיעין השדה או בראשי תיבות: מוד"ש היה חיל בזרוע היבשה של צה"ל. ראשיתו בחיל מודיעין שדה שהוקם בשנת 2001 חיל מודיעין השדה ההיסטורי פוצל ב-2009 לשתי יחידות. הראשונה הייתה חיל האיסוף הקרבי, שעסק בתחום איסוף המודיעין הקרבי. השנייה היא מערך מודיעין השדה, האחראי על מחלקות המודיעין בדרג הנפרש, מרמת הגדוד ועד רמת הגיס, שקיים עד היום באגף המודיעין.

בשנותיו האחרונות חיל האיסוף הקרבי היה מצוות למערך הגנת הגבולות, יחד עם יחידות חי"ר גבולות, עד לאיחודם הסופי לחיל הגנת הגבולות ביולי  2020 כיום החיל קיים כמערך בתוך חיל הגנת הגבולות.

תפקידים ומאפייני החיל

יחידות האיסוף הקרבי (גדודי האיסוף) כפופות לפיקודים המרחביים ופרושות לאורך גבולות המדינה. על החיילים העוסקים באיסוף לאתר איומים, להתריע עליהם, להכווין גורמי אש ויירוט לשם השמדתם, ובמידת הצורך והאפשרות, גם לסכלם בעצמם. תפקידים אלו מתבצעים על ידי שימוש באמל"ח מיוחד ומורכב, בשני תפקידים עיקריים: לוחמים ותצפיתניות.

לוחמים

לוחם איסוף הוא התפקיד הקרבי העיקרי של לוחמי החיל, במסגרתו עוברים הלוחמים והלוחמות הרגליים הכשרה קרבית במסלול שאורכו כשמונה חודשים. בעבר היה מסלול ללוחמים רכובים שאורכו היה ארבעה חודשים וחצי. כיום כלל הלוחמים עוברים הכשרה מלאה שבסופה הם מוסמכים כסייר 07, ומבצעים תפקיד דיפרנציאלי בהתאם לצרכים המבצעיים בפלוגות המבצעיות בגזרות. צוות לוחמי האיסוף נקרא צוות אי"ל - איסוף ויירוט לגבולות.

לוחמים רכובים, בלונאים ועת"פים

בעבר הייתה קיימות מגמות ללוחמים שאינם רגליים, להם ההכשרה הייתה קצרה יותר ומוכוונת לתפקידים ייעודיים:

מגמת רכוב: כללה את לימוד השימוש ברכבים "רקון", "גרניט" ו-"זריז".

מגמת בלון: לימוד השימוש בבלון תצפית "אילן" ובלון טקטי.

מגמת עת"פ: (שילונים) לימוד על עמדות תצפית פנורמית ותפקיד הלוחם בהן.

לוחמות

החל מנובמבר 2006, משובצות נשים לתפקידי לוחמות איסוף הן משרתות בגדוד איתם (727) ובגדוד עיט (595), בצוותים המורכבים מלוחמות בלבד. המסלול אשר הן עוברות מקביל למסלול לוחם האיסוף הרגלי, ואורכו גם כן שווה למסלול לוחם האיסוף הרגלי.

תצפיתניות

בחיל קיימים תפקידי בקריות איסוף, תצפיתניות ומפעילות מכ"ם ("מוכמת"), המאוישים כולם על ידי נשים. ההכשרה לתפקידים אלו אורכת כחודשיים וכוללת טירונות ברמת רובאי 02 מורחב