בעלי תפקידים

היו"ר הראשון של המל"מ והנשיא הראשון

אלוף מאיר עמית ז"להנהלה


דר׳ צביקה שטאובר, יו"ר המל"מ


מר דוד צור, מנכ"ל המל"מ

הוועד המנהל של המל"מ

חברי העמותה בוחרים בוועד המנהל של המל"מ אחת לארבע שנים בבחירות כלליות. בני המשפחות השכולות בוחרים את נציגיהם.

פורום הוועד המנהל של מל"מ:

דר׳ צביקה שטאובר – יו"ר
גב´ אליגון עירית
דר׳ אשר דני
מר בירן אמנון
דר׳ בן צור ברק
מר ברזילי איציק
מר ברק (בלכר) יהודה
מר חביב עודד
מר חלמיש יובל
מר כהן אלי
מר לביא יקותיאל
מר לונברג עופר
מר מלכא רפי
דר׳ סופרין אמנון
מר סימון יגאל
מר חיים קניג
מר שגב מאיר
גב´ שד"ר מירי
מר שור אריה
גב´ שניידר טסלר ריבה
מר גרון רולי (רולנד)
מר תבור עודד

נציגי המשפחות השכולות לוועד המנהל של המל"מ

גב´ עדה גילן שחם
מר אלי גרינברג
מר ניסן לב-רן
מר חגי מן
גב´ סטלה שדות


ראשי ועדות המל"מ

מר אריה (לייבו) ליבנה, ר´ ועדת הנצחה
דר׳ בן צור ברק, ר´ ועדת מורשת ותכנים
מר עודד חביב- ר ועדת סרטים
מר מנחם כהן, ר´ ועדת כספים
דר´ עמרם אהרוני - ר´ ועדת השקעות
מר יגאל סימון, ר´ וועדת קרנות
מר עופר לוינברג - ר´ ועדת גיוס ופעילות חברים
מר מאיר שגב - ר´ ועדת התקשרויות ורכש
גב´ ריבה שניידר טסלר- ר´ וועדת תשתיות ובינוי
מר אשר קרן- ר´ ועדת ביקורת
מר רון כתרי, עורך אחראי של כתב העת "מבט מל"מ"
גב´ יוכי ארליך, עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"מ"


בעלי תפקידים נוספים

עו"ד יהודה טוניק, יועץ משפטי
רו"ח ארז עופר, רו"ח המל"מ
מר יגאל סעדיה, גזבר המל"מ
מר לבקוב יוסי, דב הופמן, אוצרי היסטוריה מודיעינית בתמונות
דורית זקס, רכזת פרויקט ימי חוויה לנוער
מירי שד"ר ונינה פתאל- רכזות ביקורים במל"מ

סגל מנהלי קבוע של המל"מ

מר חנן מזור, סמנכ"ל תפעול ומנהל אתר ההנצחה
מר אבי טל, אחראי תחום לוגיסטיקה באתר
גב´ רקפת פאר, מזכירת העמותה

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית:

דר׳ ראובן ארליך ז״ל, המנהל הראשון של מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית
מ״מ המנהל מר יוסי קופרוואסר
גב´ נאוה רייך- מנהלת הספריה והארכיון

המכון לחקר מורשת המודיעין

מר רון כתרי- מנהל המכון לחקר המורשת

המכון לחקר המתדולוגיה של המודיעין

מר  יוסי קופרווסר - מנהל המכון לחקר המתודולוגיה