אברהם צדוק ז"ל

בן אסתר ויעקב נפטר ביום כ"ד באייר תשנ"א 08/05/1991
 אברהם נפטר ביום כ"ד באייר תשנ"א 8/5/1991.
 
יהי זכרו ברוך. אברהם נפטר ביום כ"ד באייר תשנ"א 8/5/1991.
 
יהי זכרו ברוך.