גליה לוי ז״ל

בת שרון וצופר שילה נפטרה ביום כ' בתמוז תשע"ט 23/07/2019