תומר למדן ז״ל

בן אראלה ודרור נפטר ביום כ"א באלול תשע"ט 21/09/2019