בארי אורן ז"ל

בארי אורן ז"ל

רב"ט בארי אורן 482028
ציון לשבח
הנני לציין לשבח את מ/482028 רב"ט אורן בארי ז"לעל אומץ לב למופת.
להלן תיאור המעשה:
בקרב על ג'נין, התנדב לחסל עמדת ירי של האויב, הסתער ותקף יחידי ארבעה צלפים. תוך כדי כך נפל חלל. 

על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח של מפקד החטיבה.
מפקד החטיבה