המרכז למורשת המודיעין

במל"מ שלושה גופים עיקריים הנמנים על קהילת המודיעין הישראלית: אגף המודיעין (אמ"ן), המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (המוסד) ושירות הביטחון הכללי (שב"כ). יצוין, כי גם ארגון "נתיב", שפעל בתוך משרד ראש הממשלה לשמר את הקשר של ישראל עם היהודים שחיו מאחורי מסך הברזל במזרח אירופה ככלל (הגוש המזרחי), ובברית המועצות בפרט, קיים זיקה למל"מ בראשית דרכו, בהיותו אז חלק מקהילת המודיעין הישראלית.

מרכז המידע למודיעין ולטרור

ע"ש מאיר עמית
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

המכון לחקר מורשת המודיעין

המכון לחקר מורשת המודיעין

zoom

זום מל״מ

מבט מלמ
בטאון המרכז למורשת המודיעין
רואים מלמ
אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין
הספריה

הספריה

סיפורי מורשת

מאגר סרטים

המרכז למורשת המודיעין אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

ימי חוויה מודיעינית לנוער

המל"מ מזמין אלפי תלמידי תיכון ליום של "חוויה מודיעינית"
X